Превземете го Кодот за
деловно и етичко однесување

Ве охрабруваме, без разлика дали работите во „Алкалоид“ или не, да пријавите несоодветно однесување, можно прекршување на Кодот за етичко и деловно однесување, прекршување на политиките и на процедурите на „Алкалоид“, како и сите сомнежи за непочитување на законските прописи. Доколку сте дел од „Алкалоид“, размислете да поразговарате со својот линиски менаџер, со втората линија менаџемент, каде што е применливо, како и со офицерот за корпоративна усогласеност. Доколку не можете или не се чувствувате пријатно да разговарате за проблемот интерно во рамките на компанијата, може да пријавите тука. При пријавувањето наведете што е можно повеќе детали. Иако постои опција за задржување на анонимноста, ве охрабруваме да се идентификувате и да се вклучите во процесот, односно да ја поддржите истрагата на „Алкалоид“ за вашата пријава.

ПОРАКА ОД МЕНАЏМЕНТОТ
ПРИЈАВИ НЕРЕГУЛАРНОСТ
ПРОВЕРИ СТАТУС НА ПРИЈАВА
ПОСТАВИ ПРАШАЊЕ
ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА
УПАТСТВО ЗА AlkaSpeakUp
Превземете го Кодот за
деловно и етичко однесување